Агаар сэрүүцүүлэгч

  • Агаар сэрүүцүүлэгч

    Агаар сэрүүцүүлэгч

    АГААР СЭРҮҮЦҮҮЛЭГЧ

    Шингэн хөргөгч гэж нэрлэгддэг хуурай хөргөгч нь усны хомсдолтой эсвэл ус нь дээд зэрэглэлийн бараа болсон тохиолдолд тохиромжтой.

    Усгүй байна гэдэг нь ороомог дээрх шохойн үлдэгдлийг арилгах, усны хэрэглээг тэглэх, дуу чимээ бага гаргах гэсэн үг юм.Энэ нь Induced Draft болон Forced Draft гэсэн хоёр сонголттой.