Агаар сэрүүцүүлэгч

  • Air Cooler

    Агаар сэрүүцүүлэгч

    АГААР СЭРҮҮЦҮҮЛЭГЧ

    Шингэн хөргөгч гэж нэрлэгддэг хуурай хөргөгч нь усны хомсдол, ус нь дээд зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн юм.

    Ус байхгүй гэдэг нь ороомог дээрх шохойн үлдэгдлийг арилгах, усны тэг хэрэглээг багасгах, дуу чимээ багатай гэсэн үг юм. Энэ нь өдөөгдсөн ноорог болон Албадан ноорог гэсэн хоёр хувилбартай.