Ууршуулагч конденсатор

 • Ууршуулагч конденсатор – Эсрэг урсгал

  Ууршуулагч конденсатор – Эсрэг урсгал

  УУРШУУЛАХ ХӨНГӨЛӨГЧ

  Аммиакийн хөргөлтийн конденсацийн дэвшилтэт технологи нь эрчим хүч, усны хэрэглээг 30 гаруй хувиар хэмнэхэд тусалдаг.Ууршуулах хөргөлт гэдэг нь үүнийг хэлдэгКОНДЕНСАЦИЙН БАГА ТЕМПЕРАТУРавч болно.Хөргөгчөөс гарах мэдрэмжтэй ба далд дулааныг ороомгийн дээгүүр шүршигч ус ба өдөөгдсөн агаараар гаргаж авдаг.

 • Ууршуулагч конденсатор бүхий AIO хөргөлтийн систем

  Ууршуулагч конденсатор бүхий AIO хөргөлтийн систем

  УУРШУУЛАХ КОНДЕНСЕРТЭЙ AIO ХӨРГӨГЧИЙН СИСТЕМ

  Ууршуулагч конденсатор бүхий гулсуурт суурилуулсан иж бүрэн савласан хөргөлтийн систем нь хэрэглэгчдэд орон зай, эрчим хүч, усны хэрэглээг 30 гаруй хувиар хэмнэхэд тусалдаг.Аммиак багатай хөргөгчНэг цэгийн хариуцлагатай систем нь тусалдаг.Хөргөгчөөс гарах мэдрэмжтэй ба далд дулааныг шүршигч ус болон ороомог дээгүүр өдөөгдсөн агаараар гаргаж авдаг.

 • Ууршуулагч конденсатор – Хөндлөн урсгал

  Ууршуулагч конденсатор – Хөндлөн урсгал

  УУРШУУЛАХ ХӨНГӨЛӨГЧ
  Аммиакийн хөргөлтийн конденсацийн дэвшилтэт технологи нь эрчим хүч, усны хэрэглээг 30 гаруй хувиар хэмнэхэд тусалдаг.Ууршуулах хөргөлт гэдэг нь КОНДЕНСАЦИЙН БАГА ТЕМПЕРАТУРЫГ олж авах боломжтой гэсэн үг юм.Хөргөгчөөс гарах мэдрэмжтэй ба далд дулааныг ороомгийн дээгүүр шүршигч ус ба өдөөгдсөн агаараар гаргаж авдаг.