Мөсний дулааны агуулах

  • Мөсний дулааны агуулах

    Мөсний дулааны агуулах

    МӨСНИЙ ДУЛААН ХАДГАЛАХ

    Мөс Дулааны энергийн хуримтлал (TES) нь хадгалах орчинг хөргөх замаар дулааны энергийг хуримтлуулдаг технологи бөгөөд хуримтлагдсан энергийг дараа нь хөргөлтийн хэрэглээнд ашиглах боломжтой.