Мөсний дулааны агуулах

  • Ice Thermal Storage

    Мөсний дулааны агуулах

    МӨСНИЙ ДУЛААНЫ ХАДГАЛАЛТ

    Мөсний дулааны энерги хадгалах байгууламж (TES) нь дулааны энергийг хадгалах орчинг хөргөх замаар хадгалдаг бөгөөд хуримтлагдсан энергийг дараа нь хөргөх зориулалтаар ашиглах боломжтой юм.