D1,D2 даралтат сав

  • Хөргөлтийн туслах савнууд

    Хөргөлтийн туслах савнууд

    ХӨРГӨГЧИЙН САВГУУД

    SPL хөргөлтийн савнууд нь ASME Sec VIII Div-ийн дагуу бүтээгдэж, үйлдвэрлэгддэг.1. ASME тамгатай савнууд нь хөргөлтийн үйлдвэрийн бүрэн найдвартай, тогтвортой байдлыг баталгаажуулдаг.Энэ нь системийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэхээс гадна ашиглалтын зардлыг бууруулдаг.