Хаалттай хүрдтэй хөргөх цамхаг – Хөндлөн урсгал

  • Хаалттай хүрдтэй хөргөх цамхаг – Хөндлөн урсгал

    Хаалттай хүрдтэй хөргөх цамхаг – Хөндлөн урсгал

    ХААЛТАЙ ХӨРГӨХ ЦАММЭГ

    Дэвшилтэт, өндөр үр ашигтай хаалттай хөргөлтийн системээр ус болон ашиглалтын зардлыг 30% хэмнээрэй.Энэ нь ердийн завсрын дулаан солилцуур, хоёрдогч насос, дамжуулах хоолой, нээлттэй төрлийн хөргөлтийн цамхагийг нэг нэгж болгон сольж өгдөг.Энэ нь системийг цэвэр, засвар үйлчилгээгүй байлгахад тусалдаг.