Гибрид хөргөгч

  • Гибрид хөргөгч

    Гибрид хөргөгч

    ХИБРИД ХӨРӨГЧ

    Next Generation Cooler нь нэг машинд ууршуулах ба хуурай хөргөлтийн давуу талыг өгдөг.Өндөр температурт шингэний мэдрэгчтэй дулааныг Хуурай хэсгээс, нуугдмал дулааныг доорх нойтон хэсгээс гаргаж авах боломжтой бөгөөд ингэснээр өндөр үр ашигтай, эрчим хүч хэмнэх систем бий болно.