Hybrid Cooler

  • Hybrid Cooler

    Hybrid Cooler

    HYBRID COOLER

    Next Generation Cooler нь ууршуулах ба хуурай хөргөлтийн давуу талыг нэг машинаар хангаж өгдөг. Өндөр температурын шингэний мэдрэмтгий дулааныг Хуурай хэсгээс, далд дулааныг доорхи Нойтон хэсгээс гаргаж авах боломжтой бөгөөд ингэснээр өндөр үр ашиг, эрчим хүч хэмнэх систем бий болно.