Эсрэг урсгалын ууршуулагч конденсатор - SPL-N цуврал

  • Evaporative Condenser – Counter Flow

    Ууршуулагч конденсатор - эсрэг урсгал

    УУРЛАГЧ КОНДЕНСОР

    Аммиакийн хөргөлтийн конденсацийн дэвшилтэт технологи нь эрчим хүч, усны хэрэглээг 30 гаруй хувиар хэмнэхэд тусалдаг. Ууршуулах хөргөлт нь үүнийг хэлнэБАГА КОНДЕНСАЦИЙН АГУУЛГА авах боломжтой. Хөргөгчөөс ялгарах мэдрэмтгий ба далд дулааныг ороомгийн дээгүүр шүршигч ус ба өдөөгдсөн агаараар гаргаж авдаг.