Эсрэг урсгалын ууршуулагч конденсатор- SPL-N цуврал

  • Ууршуулагч конденсатор – Эсрэг урсгал

    Ууршуулагч конденсатор – Эсрэг урсгал

    УУРШУУЛАХ ХӨНГӨЛӨГЧ

    Аммиакийн хөргөлтийн конденсацийн дэвшилтэт технологи нь эрчим хүч, усны хэрэглээг 30 гаруй хувиар хэмнэхэд тусалдаг.Ууршуулах хөргөлт гэдэг нь үүнийг хэлдэгКОНДЕНСАЦИЙН БАГА ТЕМПЕРАТУРавч болно.Хөргөгчөөс гарах мэдрэмжтэй ба далд дулааныг ороомгийн дээгүүр шүршигч ус ба өдөөгдсөн агаараар гаргаж авдаг.