Cross Flow ууршуулагч конденсатор - SPL-S цуврал

  • Evaporative Condenser – Cross Flow

    Ууршуулагч конденсатор - хөндлөн урсгал

    УУРЛАГЧ КОНДЕНСОР
    Аммиакийн хөргөлтийн конденсацийн дэвшилтэт технологи нь эрчим хүч, усны хэрэглээг 30 гаруй хувиар хэмнэхэд тусалдаг. Ууршуулах хөргөлт гэдэг нь ДОГУУР КОНДЕНСАЦИЙН температурыг авах боломжтой гэсэн үг юм. Хөргөгчөөс ялгарах мэдрэмтгий ба далд дулааныг ороомгийн дээгүүр шүршигч ус ба өдөөгдсөн агаараар гаргаж авдаг.