Хөндлөн урсгалтай ууршуулагч конденсатор – SPL-S цуврал

  • Ууршуулагч конденсатор – Хөндлөн урсгал

    Ууршуулагч конденсатор – Хөндлөн урсгал

    УУРШУУЛАХ ХӨНГӨЛӨГЧ
    Аммиакийн хөргөлтийн конденсацийн дэвшилтэт технологи нь эрчим хүч, усны хэрэглээг 30 гаруй хувиар хэмнэхэд тусалдаг.Ууршуулах хөргөлт гэдэг нь КОНДЕНСАЦИЙН БАГА ТЕМПЕРАТУРЫГ олж авах боломжтой гэсэн үг юм.Хөргөгчөөс гарах мэдрэмжтэй ба далд дулааныг ороомгийн дээгүүр шүршигч ус ба өдөөгдсөн агаараар гаргаж авдаг.