Хөргөгчний үйлдвэр хувьсгалтай нүүр тулна

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газрын ерөнхий захирал Гао Жин хэлэхдээ, өнөө үед Хятад улс нүүрстөрөгчийн давхар ислийг голчлон нүүрстөрөгчийн давхар ислийг холбодог хүч юм.

Дараагийн алхам бол ОССК-д тавих хяналтаа чангатгаж, аажмаар бусад бүх нүүрстөрөгчийн бус хүлэмжийн хийгээр хангах явдал юм.

Гидрофторт нүүрстөрөгч (ОССК), түүний дотор трифторметан нь хүлэмжийн нөлөөтэй байдаг бөгөөд энэ нь нүүрстөрөгчийн давхар исэлээс хэдэн арван мянга дахин их бөгөөд хөргөгч, хөөсөнцөр болгон ашигладаг.

Нүүрстөрөгчийн арилжааны зах зээл боловсорч гүйцсэн үед компаниуд утааг багасгахад чиглэсэн хүчин чармайлтынхаа төлөө шууд материаллаг урамшуулал хүртэх төлөвтэй байна.


Бичлэгийн цаг: 5-р сараас 7-р сарын 07-ны хооронд